سوزن ژرسه اَعلاء (یک بکس۵۰ورقی)

4,600,000ریال 4,550,000ریال

سوزن ژرسه  اَعلاء

تعداد در  هر جعبه ۵۰ورق  و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد=جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۱۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن ژرسه  اَعلاء

تعداد در  هر جعبه ۵۰ورق  و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد= جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۹۱۰۰۰ ریال