سوزن دستی گلدوزی{ته گشاد}(یک جعبه۷۲ورقی)

1,080,000ریال

سوزن دستی گلدوزی (ته گشاد)

تعداد در جعبه ۷۲ ورق ۱۲ عددی می باشد=جمعا ۸۶۴ عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن دستی گلدوزی (ته گشاد)

تعداد در جعبه ۷۲ ورق ۱۲ عددی می باشد=جمعا ۸۶۴ عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۵۰۰۰ ریال