سوزن دختر نشان اصلی{اَعلاء} (یک بکس۲۰۰ورقی)

3,800,000ریال 3,400,000ریال

سوزن دختر نشان اصلی {اَعلاء}

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق سوزن و در هر  ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۷۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن دختر نشان اصلی {اَعلاء}

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق سوزن و در هر  ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۷۰۰۰ریال