صابون خیاطی پاندا (یک کارتن۵۰جعبه ای)

5,500,000ریال

خرید صابون خیاطی پاندا

تعداد در هر کارتن ۵۰ جعبه و  هر جعبه  دارای ۵۰ عدد صابون می باشد=جمعا ۲۵۰۰عدد صابون

قیمت هرجعبه برابر است با :۱۱۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

خرید صابون خیاطی پاندا

تعداد در هر کارتن ۵۰ جعبه و  هر جعبه  دارای ۵۰ عدد صابون می باشد=جمعا ۲۵۰۰عدد صابون

قیمت هرجعبه برابر است با : ۱۱۰۰۰۰  ریال