قزن معمولی شماره۱ {اَعلاء}سفیدومشکی جور (دوجعبه۵۰ورقی)

2,000,000ریال 1,800,000ریال

قزن معمولی شماره ۱ سفید و مشکی جور {اعلاء}

{اعلاء}

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۵۰ ورق می باشد= جمعا ۱۰۰ ورق

۵۰ ورق رنگ سفید +۵۰ ورق رنگ مشکی

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۸۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قزن معمولی شماره ۱ سفید و مشکی جور {اعلاء}

{اعلاء}

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۵۰ ورق می باشد= جمعا۱۰۰ ورق

۵۰ ورق رنگ سفید +۵۰ ورق رنگ مشکی

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۸۰۰۰ریال

اطلاعات بیشتر

ابعاد 50 m

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید