صابون خیاطی رنگی چهارگوش کوچک (پنج جعبه)

375,000ریال

صابون رنگی ۱۰ عددی چهارگوش کوچک

چهار رنگ

تعداد۵ جعبه و  هر جعبه  دارای ۱۰ عدد صابون می باشد = جمعا ۵۰ عدد صابون

قیمت هرجعبه برابر است با : ۷۵۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

صابون رنگی ۱۰ عددی چهارگوش کوچک

چهار رنگ

تعداد ۵ جعبه و  هر جعبه  دارای ۱۰ عدد صابون می باشد = جمعا ۵۰ عدد صابون

قیمت هرجعبه برابر است با : ۷۵۰۰۰  ریال