سوزن دستی رویال سایز جور(یک بکس۲۰۰ورقی)

2,200,000ریال

سوزن دستی رویال

سایز ۷ – ۸ – ۹ -۱۰  ( از هر سایز  ۵۰ ورق داخل یک بکس می باشد)

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق و در هر ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد = جمعا ۴۰۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۱۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن دستی رویال

سایز ۷ – ۸ – ۹ -۱۰  ( از هر سایز  ۵۰ ورق داخل یک بکس می باشد)

تعداد در هر بکس ۲۰۰ ورق و در هر ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد = جمعا ۴۰۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۱۰۰۰ ریال