سیگارت۲۴رنگ(جور){۲۴عددی}(دو جین)

300,000ریال

سیگارت پلی استر ۲۴ عددی در رنگ بندی جور (۲۴ رنگ)

تعداد ۱ جعبه و در هر جعبه ۲۴ عدد می باشد

۲۴  رنگ

قیمت هر جین برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سیگارت پلی استر ۲۴ عددی در رنگ بندی جور (۲۴ رنگ)

تعداد ۱ جعبه و در هر جعبه ۲۴ عدد می باشد

۲۴  رنگ

قیمت هر جین برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ریال