فنر لباس عروس۶mm (یک کارتن۵۰بسته ای)

7,500,000ریال 7,000,000ریال

فنر لباس عروس ۶ mm

تعداد در کارتن ۵۰ بسته فنر می باشد

قیمت هر بسته  برابر است با : ۱۴۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

فنر لباس عروس ۶ mm

تعداد در کارتن ۵۰ بسته فنر می باشد

قیمت هر بسته  برابر است با : ۱۴۰۰۰۰  ریال