قزن معمولی شماره۲طلایی (یک جعبه۳۶ورقی)

900,000ریال

قزن معمولی شماره ۲طلایی

تعداد در هر  جعبه ۳۶ ورق می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۵۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قزن معمولی شماره ۲طلایی

تعداد در هر  جعبه ۳۶ ورق می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۵۰۰۰ریال