قزن روکش دار۱۲عددی{کارتی}مشکی (یک جعبه۳۰جینی)

1,620,000ریال

قزن روکش دار ۱۲عددی مشکی 

تعداد در هرجعبه ۳۰ بسته و در هربسته ۱۲ عددقزن می باشد =جمعا ۷۲۰ عدد قزن

قیمت هر بسته ۱۲عددی برابر است با : ۵۴۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قزن روکش دار ۱۲عددی مشکی 

تعداد در هرجعبه ۳۰ بسته و در هربسته ۱۲ عددقزن می باشد =جمعا ۷۲۰ عدد قزن

قیمت هر بسته ۱۲عددی برابر است با : ۵۴۰۰۰  ریال