جاسوزنی گوجه۱۲عددی (یک جین)

120,000ریال

جاسوزنی شکل  گوجه در بسته بندی  ۱۲عددی 

تعداد در یک بسته ۱۲ عدد می باشد

قیمت هربسته برابر است با :۱۲۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

جاسوزنی شکل  گوجه در بسته بندی  ۱۲عددی 

تعداد در یک بسته ۱۲ عدد می باشد

قیمت هربسته برابر است با :۱۲۰۰۰۰ریال