خط کش فلزی۱۰۰سانت (یک جین)

1,320,000ریال

خط کش فلزی ۱۰۰ سانت {یک متری}

تعداد  ۱۲ عدد

قیمت هرعدد برابر است با :۱۱۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

خط کش فلزی ۱۰۰ سانت {یک متری}

تعداد  ۱۲ عدد

قیمت هرعدد برابر است با :۱۱۰۰۰۰ ریال