خط کش فلزی۳۰سانت(یک جین)

360,000ریال 300,000ریال

خط کش فلزی ۳۰ سانت 

تعداد  ۱۲ عدد

قیمت هرعدد برابر است با :۲۵۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

خط کش فلزی ۳۰ سانت

تعداد  ۱۲ عدد

قیمت هرعدد برابر است با :۲۵۰۰۰ ریال