سوزن ته مرواریدگرد (یک جعبه۳جینی)

249,000ریال

سوزن ته مروارید گرد

تعداد در هرجعبه  ۳ جین می باشد = جمعا ۳۶ حلقه

قیمت هر جین برابر است با : ۸۳۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن ته مروارید گرد

تعداد در هرجعبه  ۳ جین می باشد = جمعا ۳۶ حلقه

قیمت هر جین برابر است با : ۸۳۰۰۰ریال