سوزن ته مرواریدجعبه ای اعلاء(یک کارتن۵۰بکسی)

27,000,000ریال 25,000,000ریال

سوزن ته مروارید جعبه ای اعلاء

تعداد در هر کارتن ۵۰بکس و در هر بکس۲۰ قوطی سوزن می باشد

قیمت هر بکس برابر است با :۵۰۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن ته مروارید جعبه ای 

اعلاء

تعداد در هر کارتن ۵۰ بکس و در هر بکس۲۰ قوطی سوزن می باشد

قیمت هر بکس برابر است با ۵۰۰۰۰۰ریال