سوزن دختر نشان اصلی{اَعلاء} (۱۰ ورق)

200,000ریال

سوزن دختر نشان اصلی {اَعلاء}

تعداد ۱۰ ورق سوزن و در هر  ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد = جمعا ۲۰۰ عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن دختر نشان اصلی {اَعلاء}

تعداد ۱۰ ورق سوزن و در هر  ورق ۲۰ عدد سوزن می باشد = جمعا ۲۰۰ عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۰۰۰۰ریال