سوزن چرخ GROZ-BECKERT/۱۴سردوز{DC/14} (یک پک ۱۰ورقی)

1,900,000ریال

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC/14} مدل آلمانی GROZ-BECKERT

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۹۰۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC/14} مدل آلمانی GROZ-BECKERT

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۹۰۰۰۰ ریال