سوزن چرخ۱۴جعبه کوتاه طرح{HA/14} (یک بکس)

1,650,000ریال 1,400,000ریال

سوزن چرخ شماره ۱۴طرح جعبه کوتاه {HA/14}

تعداد هر بکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۴۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن چرخ شماره ۱۴طرح جعبه کوتاه {HA/14}

تعداد هر بکس ۵۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۴۰۰۰ ریال