سوزن ژرسه طرح(یک بکس۵۰ورقی)

1,950,000ریال

سوزن ژرسه طرح اصلی

تعداد در  هر جعبه ۵۰ورق  و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد=جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۹۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن ژرسه  طرح 

تعداد در  هر جعبه ۵۰ورق  و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد= جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۹۰۰۰ ریال