سوزن ته مرواریدجعبه ای (یک جعبه)

520,000ریال

سوزن ته مروارید جعبه ای 

تعداد ۱ بکس و در هر بکس۲۰ قوطی سوزن می باشد = جمعا ۲۰ قوطی سوزن

قیمت هر بکس برابر است با ۵۲۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن ته مروارید جعبه ای 

تعداد ۱ بکس و در هر بکس۲۰ قوطی سوزن می باشد= جمعا ۲۰ قوطی سوزن

قیمت هر بکس برابر است با ۵۲۰۰۰۰ریال