صابون خیاطی طرح ترک(یک جعبه۱۰۰عددی)

260,000ریال

صابون خیاطی طرح ترک ۱۰۰ عددی

تعداد ۱ جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عدد صابون می باشد

این نوع صابون رنگی ، خط سفید برروی پارچه می کشد و با بخار اتو  اثر آن از روی پارچه محو کی گردد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۲۶۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

صابون خیاطی طرح ترک ۱۰۰ عددی

تعداد ۱ جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عدد صابون می باشد

این نوع صابون رنگی ، خط سفید برروی پارچه می کشد و با بخار اتو  اثر آن از روی پارچه محو کی گردد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۲۶۰۰۰۰  ریال

اطلاعات بیشتر

ابعاد 100 × 100 m