صابون خیاطی پاندا (یک جعبه)

120,000ریال

صابون خیاطی پاندا

با توجه به حساس بودن وظرافت  این نوع صابون و احتمال شکسته شدن آن (در بار و یادر مسیرحمل باربری) ،به استحضار شما  مشتری عزیز میرسانیم که ای فروشگاه مسئولیتی در قبال شکستگی این نوع بار بعد از خروج از مغازه را نمی پذیرد.

تعداد ۱ جعبه و  هر جعبه  دارای ۵۰ عدد صابون می باشد

قیمت هرجعبه برابر است با : ۱۲۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

صابون خیاطی پاندا

با توجه به حساس بودن وظرافت  این نوع صابون و احتمال شکسته شدن آن (در بار و یادر مسیرحمل باربری) ،به استحضار شما  مشتری عزیز میرسانیم که ای فروشگاه مسئولیتی در قبال شکستگی این نوع بار بعد از خروج از مغازه را نمی پذیرد.

تعداد ۱ جعبه و  هر جعبه  دارای ۵۰ عدد صابون می باشد

قیمت هرجعبه برابر است با : ۱۲۰۰۰۰  ریال