ماسوره صنعتی چاک دار آلومینیوم (یک جعبه۱۰۰عددی)

750,000ریال

ماسوره صنعتی آلومینیوم  چاک دار 

برای چرخ راسته دوز

تعداد در هر جعبه ۱۰۰ عدد می باشد

قیمت هرعدد برابر است با : ۷۵۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

ماسوره صنعتی آلومینیوم  چاک دار 

برای چرخ راسته دوز

تعداد در هر جعبه ۱۰۰ عدد می باشد

قیمت هرعدد برابر است با : ۷۵۰۰  ریال