پنس خیاطی(یک کارتن۱۰۰۰عددی)

20,000,000ریال 19,000,000ریال

پنس خیاطی

تعداد در هرکارتن ۱۰ جعبه و در هر جعبه  ۱۰۰ عدد می باشد = جمعا ۱۰۰۰ عدد

قیمت هرعدد برابر است با :۱۹۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

پنس خیاطی

تعداد در هرکارتن ۱۰ جعبه و در هر جعبه  ۱۰۰ عدد می باشد = جمعا ۱۰۰۰ عدد

قیمت هر عدد برابر است با : ۱۹۰۰۰ریال