چسب حرارتی زرد سایزکوچک(یک بسته یک کیلویی)

570,000ریال 550,000ریال

چسب حرارتی زرد سایز کوچک

یک بسته یک کیلویی

قیمت هر بسته ی یک کیلویی  برابر است با :۵۵۰۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

چسب حرارتی زرد سایز کوچک

یک بسته یک کیلویی

قیمت هر بسته ی یک کیلویی  برابر است با :۵۵۰۰۰۰ریال