کارگاه خیاطی پلاستیکی (سه جین)

450,000ریال 435,000ریال

کارگاه خیاطی پلاستیکی

در سه سایز بزرگ و متوسط و کوچک می باشد( یک جین سایز بزرگ+ یک جین سایز متوسط +یک جین سایز کوچک)

تعداد ۳  جین ۱۲ عددی می باشد= جمعا ۳۶ عدد کارگاه

قیمت هرجین برابر است با : ۱۴۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

کارگاه خیاطی پلاستیکی

در سه سایز بزرگ و متوسط و کوچک می باشد( یک جین سایز بزرگ+ یک جین سایز متوسط +یک جین سایز کوچک)

تعداد ۳  جین ۱۲ عددی می باشد= جمعا ۳۶ عدد کارگاه

قیمت هرجین برابر است با : ۱۴۵۰۰۰ ریال