کش۱سانت(۰٫۸)سفیدومشکی (دو حلقه)

700,000ریال 640,000ریال

کش ۱ (۰٫۸) سانت سفید و مشکی

دو حلقه

۱۰۰یارد کامل

خارجی

قیمت هرحلقه ۱۰۰یاردی برابر است با : ۳۲۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

کش ۱ س (۰٫۸) سانت سفید  و مشکی

دو حلقه

۱۰۰یارد کامل

خارجی

قیمت هرحلقه ۱۰۰یاردی برابر است با : ۳۲۰۰۰۰  ریال