قیچی فلزی جعبه چوبی اعلاء(یک عدد)

1,100,000ریال

قیچی فلزی جعبه چوبی اعلاء

تعداد ۱ عدد

قیمت هر عدد : ۱۱۰۰۰۰۰ریال می باشد

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قیچی فلزی جعبه چوبی اعلاء

تعداد ۱عدد

قیمت هر عدد : ۱۱۰۰۰۰۰ریال می باشد