قیچی فلزی نمدبری سایزکوچک(ده عدد)

700,000ریال 640,000ریال

قیچی فلزی نمدبری سایزکوچک

تعداد ۱۰ عدد

قیمت هر عدد : ۶۴۰۰۰ریال می باشد

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قیچی فلزی نمدبری سایزکوچک

تعداد ۱۰ عدد

قیمت هر عدد : ۶۴۰۰۰ریال می باشد