قیچی دسته عسلی آرایشی (یک جین)

550,000ریال 530,000ریال

قیچی دسته عسلی آرایشی

تعداد ۱ جین ۱۲ عددی = جمعا۱۲ عدد قیچی

قیمت هر عدد : ۴۴۱۶۷ریال می باشد

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قیچی دسته عسلی آرایشی

تعداد ۱ جین ۱۲ عددی = جمعا۱۲ عدد قیچی

قیمت هر عدد : ۴۴۱۶۷ ریال می باشد