قیچی فلزی نمدبری متوسط(ده عدد)

650,000ریال

قیچی فلزی نمدبری سایز متوسط

تعداد ۱۰ عدد

قیمت هر عدد : ۶۵۰۰۰ریال می باشد

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قیچی فلزی نمدبری سایز متوسط

تعداد ۱۰ عدد

قیمت هر عدد : ۶۵۰۰۰ریال می باشد