قیچی سرنخ زنی(یک جین)

150,000ریال

قیچی سرنخ زنی

در هر ورق ۱۲ عدد می باشد

قیمت هر ورق۱۲تایی : ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

قیچی سرنخ زنی

 هر ورق ۱۲ عدد می باشد

قیمت هر ورق۱۲تایی : ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد