لایی کاغذی قدک گریوه(بدون چسب)باندقرمز (یک طاقه۵۰متری)

970,000ریال

لایی کاغذی قدک گریوه(بدون چسب)باند قرمز عرض ۱۰۰

 برند:گریوه (ایرانی)

قیمت هر متر برابر است با : ۱۹۴۰۰ریال

بدون چسب

متراژ طاقه : ۵۰متر

عرض :۱۰۰

ایرانی

جهت اطلاع :  لایی قدک گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) بدین شرح ذیل می باشد : 

۱-باند قهوه ای

۲-باند بنفش

۳-باند آبی 

۴-باند قرمز 

۵-باند سبز

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

لایی کاغذی قدک گریوه(بدون چسب)باند قرمز  عرض ۱۰۰

 برند:گریوه (ایرانی)

قیمت هر متر برابر است با : ۱۹۴۰۰ریال

بدون چسب

متراژ طاقه : ۵۰متر

عرض :۱۰۰

ایرانی

جهت اطلاع :  لایی قدک گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) بدین شرح ذیل می باشد : 

۱-باند قهوه ای

۲-باند بنفش

۳-باند آبی 

۴-باند قرمز 

۵-باند سبز

اطلاعات بیشتر

ابعاد 100 × 100 m