لایی کاغذی گریوه سفیدباند آبی عرض۱۱۰(یک طاقه۱۰۰متری)

3,150,000ریال

لایی کاغذی گریوه سفید باند آبی عرض ۱۱۰

 برند:گریوه (ایرانی)

قیمت هر متر برابر است با : ۳۱۵۰۰ریال

متراژ طاقه : ۱۰۰متر

عرض :۱۱۰

ایرانی

 (ضخیم)

جهت اطلاع :  لایی جسب گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل می باشد : 

۱-باند آبی

۲-باند قرمز

۳-باند سبز 

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

لایی چسب گریوه سفید باند آبی عرض ۱۱۰

 برند:گریوه (ایرانی)

قیمت هر متر برابر است با : ۳۱۵۰۰ریال

متراژ طاقه : ۱۰۰متر

عرض :۱۱۰

ایرانی

(ضخیم)

جهت اطلاع :  لایی جسب گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل می باشد : 

۱-باند آبی

۲-باند قرمز

۳-باند سبز 

اطلاعات بیشتر

ابعاد 100 × 100 m