سوزن لحاف دوزی رویال اَعلاء(ده ورق)

1,040,000ریال

سوزن لحاف دوزی رویال اَعلاء

تعداد ۱۰ ورق و در هر ورق ۲۵ عدد سوزن  می باشد

قیمت هر ورق  برابر است با : ۱۰۴۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سوزن لحاف دوزی رویال اَعلاء

تعداد ۱۰ ورق و در هر ورق ۲۵ عدد سوزن  می باشد

قیمت هر ورق  برابر است با : ۱۰۴۰۰۰ ریال