ماسوره صنعتی آلومینیوم (یک جعبه۱۰۰عددی)

770,000ریال 700,000ریال

ماسوره صنعتی آلومینیوم چرخ راسته دوز  

برای چرخ راسته دوز

تعداد در هر جعبه ۱۰۰ عدد می باشد

قیمت هرعدد برابر است با : ۷۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

ماسوره صنعتی آلومینیوم چرخ راسته دوز  

برای چرخ راسته دوز

تعداد در هر جعبه ۱۰۰ عدد می باشد

قیمت هرعدد برابر است با : ۷۰۰۰  ریال