ماسوره فلزی چرخ خیاطی خانگی(یک کارتن۵۰۰۰عددی)

13,250,000ریال 12,000,000ریال

ماسوره فلزی

برای چرخ خیاطی خانگی

تعداد در هرکارتن ۲۵ جعبه و در هر جعبه ۲۰۰ عدد می باشد = جمعا ۵۰۰۰عدد

قیمت هرعدد برابر است با : ۲۴۰۰ یال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

ماسوره فلزی چرخ خیاطی

برای چرخ خیاطی خانگی

تعداد در هرکارتن ۲۵ جعبه و در هر جعبه ۲۰۰ عدد می باشد = جمعا ۵۰۰۰عدد

قیمت هرعدد برابر است با : ۲۴۰۰  ریال