مترپروانه طلقی (یک کارتن۶۰جینی)

7,200,000ریال 6,900,000ریال

متر پروانه طلقی

تعداد در هر کارتن ۶۰جین متر می باشد = ۷۲۰ عددمتر

قیمت هر جین برابر است با : ۱۱۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

متر پروانه طلقی

تعداد در هر کارتن ۶۰جین متر می باشد = ۷۲۰ عددمتر

قیمت هر جین برابر است با : ۱۱۵۰۰۰ ریال