متر طرح ژاپن (یک بکس۶جینی)

1,300,000ریال

متر طرح ژاپن

تعداد در هر بکس ۶ جین  می باشد  = جمعا ۷۲ عدد متر

قیمت هرجین برابر است با : ۲۱۶۶۷۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

متر خیاطی طرح ژاپن

تعداد در هر بکس ۶ جین  می باشد  = جمعا ۷۲ عدد متر

قیمت هرجین برابر است با : ۲۱۶۶۷۰ریال