مترپروانه (یک کارتن۱۲۰جینی)

8,400,000ریال 7,800,000ریال

متر پروانه 

تعداد در هر کارتن ۱۲۰جین   می باشد = ۱۴۴۰ عددمتر

قیمت هر جین برابر است با : ۶۵۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

متر پروانه 

تعداد در هر کارتن ۱۲۰جین   می باشد = ۱۴۴۰ عددمتر

قیمت هر جین  برابر است با : ۶۵۰۰۰ریال