مداد ماژیکی رنگ بندی جور (یک بسته۲۴عددی)

408,000ریال 384,000ریال

مداد خیاطی ماژیکی در رنگ بندی جور

بعد از استفاده ماژیک ، با کشیدن اتو از روی پارچه محو می گردد

در رنگهای   آبی – قرمز

تعداد  ۱۲ عدد رنگ آبی + ۱۲ عدد رنگ قرمز=جمعا ۲۴ عدد

قیمت هرعدد برابر است با :۱۶۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

مداد خیاطی ماژیکی رنگ بندی جور

بعد از استفاده ماژیک ، با کشیدن اتو از روی پارچه محو می گردد

در رنگهای   آبی – قرمز

تعداد  ۱۲ عدد رنگ آبی + ۱۲ عدد رنگ قرمز=جمعا ۲۴عدد

قیمت هرعدد برابر است با :۱۶۰۰۰  ریال