مداد نخداررنگ بندی جور{پنج رنگ} (۱۲جین)

1,944,000ریال

مداد نخدار رنگ بندی جور{چهار رنگ}

یک جعبه دارای ۱۲ جین مداد  می باشد  =جمعا ۱۴۴ عدد

 رنگ قرمز

 رنگ زرد

 رنگ سبز

 رنگ سفید

قیمت هرعدد برابر است با : ۱۳۵۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

مداد نخدار رنگ بندی جور{چهار رنگ}

یک جعبه دارای ۱۲ جین مداد  می باشد  =جمعا ۱۴۴ عدد

 رنگ قرمز

 رنگ زرد

 رنگ سبز

 رنگ سفید

قیمت هرعدد برابر است با : ۱۳۵۰۰  ریال