میل قلاب بافی ژله ای درسایزبندی جور۹عددی{سایز۲الی۴}(یک جعبه۱۰بسته ای)

2,650,000ریال

میل قلاب بافی ژله ای در سایز بندی جور (سایز ۲الی۴)

تعداد در یک جعبه ۱۰ بسته و در هربسته  ۹ عدد می باشد= جمعا ۹۰ عدد میل قلاب

هر بسته از سایز ۲ الی ۴ را دارا می باشد

سایز ۲ ،۲٫۵ ، ۳ و ۳٫۵ : هرکدام دو عدد

سایز ۴ : یک عدد

قیمت هر بسنه ۹تایی برابر است با :  ۲۶۵۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

میل قلاب بافی ژله ای در سایز بندی جور (سایز ۲الی۴)

تعداد در یک جعبه ۱۰ بسته و در هربسته  ۹ عدد می باشد= جمعا ۹۰ عدد میل قلاب

هر بسته از سایز ۲ الی ۴ را دارا می باشد

سایز ۲ ،۲٫۵ ، ۳ و ۳٫۵ : هرکدام دو عدد

سایز ۴ : یک عدد

قیمت هر بسنه ۹تایی برابر است با :  ۲۶۵۰۰۰ ریال