نخ روکارموج چهاررنگ اصلی(۴جین)

840,000ریال

نخ روکارموج چهار رنگ اصلی

تعداد ۴ جین و در هر جین ۱۲ عدد نخ می باشد = جمعا ۴۸ عدد نخ

چهار رنگ پر فروش

جهت استفاده روکار

قیمت هر جین برابر است با : ۲۱۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

نخ روکارموج چهار رنگ اصلی

تعداد ۴ جین و در هر جین ۱۲ عدد نخ می باشد = جمعا ۴۸ عدد نخ

چهار رنگ پر فروش

جهت استفاده روکار

قیمت هر جین برابر است با : ۲۱۰۰۰۰  ریال