نخ داریا (Daria) (یک جعبه۱۵عددی)

300,000ریال

نخ داریا (Daria)  سفید و مشکی انتخابی

 رنگ مدد نظر را در یادداشت سفارش بنویسد ، در غیر اینصورت رنگ مشکی برای شما گذاشته می شود

تعداد ۱ جعبه و در هر جعبه ۱۵ عدد نخ می باشد

مخصوص چادر مشکی

قیمت هر جعبه برابر است با : ۳۰۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

نخ داریا (Daria)  سفید و مشکی انتخابی

 رنگ مدد نظر را در یادداشت سفارش بنویسد ، در غیر اینصورت رنگ مشکی برای شما گذاشته می شود

تعداد ۱ جعبه و در هر جعبه ۱۵ عدد نخ می باشد

مخصوص چادر مشکی

قیمت هر جعبه برابر است با : ۳۰۰۰۰۰  ریال