سیگارت پلی استر۱۰عددی دررنگ بندی جور(یک کارتن۶۰جعبه ای)

6,720,000ریال

سیگارت پلی استر ۱۰ عددی در رنگ بندی جور (یک کارتن۶۰ جعبه ای)

تعداد رنگ در کارتن ۶۰ جعبه  در رنگ بندی جور می باشد،

متراژ :۴۰۰ یارد

نوع نخ : پلی استر ۴۰/۲

تعداد در هر کارتن ۶۰جعبه  و در هر جعبه ۱۰عدد می باشد

قیمت هر جعبه برابر است با :۱۱۲۰۰۰ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

سیگارت پلی استر ۱۰ عددی در رنگ بندی جور (یک کارتن۶۰ جعبه ای)

تعداد رنگ در کارتن ۶۰ جعبه  در رنگ بندی جور می باشد،

متراژ :۴۰۰ یارد

نوع نخ : پلی استر ۴۰/۲ 

تعداد در هر کارتن ۶۰جعبه  و در هر جعبه ۱۰عدد می باشد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۱۲۰۰۰ریال