نخ چندکاره موج سفیدومشکی{انتخابی}(دو جین)

420,000ریال

نخ چندکاره موج سفیدومشکی{انتخابی}

 رنگ مدد نظر را در یادداشت سفارش بنویسد ، در غیر اینصورت رنگ سفید برای شما گذاشته می شود

تعداد ۲ جین و در هر جین ۱۲ عدد نخ می باشد= جمعا ۲۴ عدد نخ

نخ همه کاره

قیمت هر جین برابر است با : ۲۱۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

نخ چندکاره موج سفیدومشکی{انتخابی}

 رنگ مدد نظر را در یادداشت سفارش بنویسد ، در غیر اینصورت رنگ سفید برای شما گذاشته می شود

تعداد ۲ جین و در هر جین ۱۲ عدد نخ می باشد= جمعا ۲۴ عدد نخ

نخ همه کاره

قیمت هر جین برابر است با : ۲۱۰۰۰۰  ریال