نخ کوبلن رنگبندی جور (یک جعبه)

380,000ریال

نخ کوبلن  رنگبندی جور

تعداد ۱ جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عدد نخ می باشد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۳۸۰۰۰۰  ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

نخ کوبلن  رنگبندی جور

تعداد ۱ جعبه و در هر جعبه ۱۰۰ عدد نخ می باشد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۳۸۰۰۰۰  ریال