نوارپرده چهارنخ (۵توپ۶۰متری)

1,950,000ریال 1,800,000ریال

نوارپرده ۴ نخ  (۵توپ۶۰متری)

معمولی

برند : کوثر

تعداد ۵ توپ ۶۰ متری =جمعا ۳۰۰ متر

قیمت هر متر برابر است با : ۶۰۰۰ ریال

موجود در انبار

مقدار:

توضیحات

نوارپرده ۴ نخ  (۵ توپ ۶۰متری)

معمولی

برند : کوثر

تعداد ۵ توپ ۶۰ متری =جمعا ۳۰۰ متر

قیمت هر متر برابر است با : ۶۰۰۰ ریال